Archív článkov

OZNAM

28.06.2017 08:21
Oznamujeme rodičom, že počas školských prázdnin sa budú deti schádzať v materskej škole nasledovne: JÚL- trieda číslo VII  (budova pod ZŠ) AUGUST- trieda číslo I (budova pri zdravotnom stredisku) Prosíme rodičov prihlásených detí, aby dodržiavali prevádzkovú dobu 6:00- 16:15 hod. Deti sa...

—————

Všade platia pravidlá

20.06.2017 12:00
19.6.2017 sa na detskom ihrisku pred materskou školou rozozvučala ľudová hudba pod vedením Tibora Šándora, krorý je povolaním policajt. Zaujímavou a deťom primeranou formou vysvetlil pravidlá cestnej premávky a potrebu dodržiavať ich. Tiež spolu s kolegom- psovodom predviedli výcvik služobného...

—————

OZNAM

26.05.2017 14:43
Oznamujeme rodičom, 7.6.2017(streda) o 15:00 hod. je potrebné prísť do MŠ- Medvedzie 138-trieda č. IX - podpísať rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2017/2018. Z dôvodu kapacity priestorov triedy, prosíme rodičov zúčastniť sa bez detí. Tešíme sa na spoločné...

—————

Na ceste k hviezdam...

25.05.2017 14:41
 Dnes do materskej školy zavítalo mobilné planetárium. Zábavno-vzdelávacie programy Mobilného planetária sú určené pre deti od 3 rokov. Napríklad filmovú rozprávku „Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu“ s nami videli deti už v mnohých materských školách, takže sa nemusíte obávať, že by bol...

—————

Sokoliar medzi deťmi

16.05.2017 13:40
Sokoliar Ján Pacek z Považskej Bystrice   zo sokoliarskej skupiny Falconarii sa predstavil deťom s našimi i zahraničnými dravcami, sovami i dennými dravcami.  Nechýbala ani naša sovička, vraj najkrajšia na svete - plamienka driemavá ani kuvik obyčajný, výr skalný, belaňa tundrová,...

—————

ZÁPIS DO 1.ročníka ZŠ Márie Medveckej

28.03.2017 14:33
Riaditeľstvo ZŠ Medvedzie, oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 4.a 5. apríla 2017 o 15:00 hodine v klubovni základnej školy. Na zápis treba priniesť kópiu rodného listu dieťaťa, písacie potreby a peniaze na zakúpenie pomôcok a zošitov do 1. ročníka /...

—————

PRIHLÁŠKY DO MŠ na šk.rok 2017/2018

28.03.2017 14:20
OZNAM ! Oznamujeme rodičom, že prihlášky do MŠ na školský rok 2017/2018 sa budú prijímať v čase od 2. mája - do 12. mája. u riaditeľky školy Mgr.Moniky Lajmonovej alebo zástupkyne školy Lýdie Žuffovej. Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: §  písomná žiadosť zákonného zástupcu...

—————

CESTY PRE DETI

14.02.2017 12:21
CESTY PRE DETI Občianske združenie, so sídlom MŠ Medvedzie 138, 027 44 Tvrdošín DARUJTE  NÁM  2%  DANE  Z PRÍJMU POMOŽETE NÁM: -    Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces -    Vynoviť a skrášliť interiér aj exteriér našej...

—————

Zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

21.12.2016 12:19
Oznamujeme rodičom, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2016 o výške príspevku za pobyt diaťaťa v MŠ, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej školy mesačne na jedno dieťa od 1.1.2017 sumou 12€ v masiacoch september- jún sumou 24€ v mesiacoch júl-...

—————

Prevádzka MŠ počas vianočných sviatkov

21.12.2016 12:13
Riaditeľstvo MŠ Medvedzie 138oznamuje rodičom, že od 23.12.2016 do 6.1.2017 bude so súhlasom zriaďovateľa-mesto Tvrdošín-prerušená prevádzka v MŠ Medvedzie 138. Prevádzka MŠ začína 9.1.2017.

—————