Informácia o rozhodnutí prijatia/neprijatia dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2015-2016

15.04.2015 12:13

- Po 15.5. 2015 bude oznam na každej triede materskej školy s termínom odovzdávania ( časom a miestom) ROZHODNUTÍ o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ.

—————

Späť