MILÍ RODIČIA

08.10.2015 06:40

Na základe odsúhlasenia rodičov na rodičovskom združení uskutočnenom 7.10.2015, je potrebné:

- uhradiť rodičovský príspevok 25 eu na dieťa do 13.11..2015
- priniesť hygienické potreby( toalet. papier, vreckovky, mydlo)
- preštudovať školský poriadok
- podpísať informatívny súhlas

—————

Späť