Výchovný koncert ZUŠ Tvrdošín

09.06.2016 12:13

Cieľom koncertu , ktorý zorganizovali učitelia ZUŠ so svojimi žiakmi bolo rozvíjať lásku k hudbe, rozšírovať poznatky o hudbe a  hudobných nastrojoch.
Zúčastnili sa ho predškoláci našej materskej školy a s veľkým záujmom si vypočuli celý program.

—————

Späť