Cesty pre deti

23.02.2018 10:54

Občianske združenie, so sídlom MŠ Medvedzie 138, 027 44 Tvrdošín

DARUJTE  NÁM  2%  DANE  Z PRÍJMU

POMOŽETE NÁM:

-    Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces

-    Vynoviť a skrášliť interiér aj exteriér našej MŠ

-    Zabezpečiť digitalizáciu tried a softwarové vybavenie tried

-    Získať nové učebné pomôcky, literatúru a odborný materiál pre deti aj pedagogických pracovníkov

 

 

Ak ste sa rozhodli darovať 2% nášmu občianskemu združeniu CESTY PRE DETI, je potrebné aby ste požiadali o tlačivo „VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% DANE“

ktoré sú k dispozícii na triedach, alebo ako príloha tohto článku.
VŠETKÝM VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!!!
 

2017.12.29_vzor_tlac_priloh3.pdf (368986)

 


 

—————

Späť