MILÍ RODIČIA

13.10.2017 12:12

Na základe odsúhlasenia rodičov na rodičovskom združení uskutočnenom 5.10.2017, je potrebné:
-preštudovať školský poriadok
-uhradiť rodičovský príspevok 30 Eu na dieťa do 30.11.2017
-priniesť hygienické potreby
-podpísať informatívny súhlas

—————

Späť