Nové toalety v MŠ

01.03.2015 15:41
Tešili sme sa 2 x. Prvý krát z výhry a teraz z vynovených WC.
V mesiaci február prebiehali v našej materskej škole stavebné práce na obnove niektorých detských toaliet. Na prácu boli použité prostriedky z hlavnej výhry súťaže ,,DOMESTOS pre školy" , ktorou bola suma 4000 eu.Touto cestou by sme chceli poďakovať vyhlasovateľovi súťaže, stavebnej firme ale aj rodičom za spoluprácu a pochopenie. 
 
 

 

—————

Späť