Nový školský rok 2017/2018

11.09.2017 12:01

Do našej 10-triednej materskej školy bolo v tomto školskom roku 2017/2018 prijatých 227 deti . O vaše ratolesti sa postará 22 pedagogických zamestnancov a 13 nepedagogických zamestnancov.

     Naša materská škola sa snaží o všestranný rozvoj každého dieťaťa počas celého dňa a individuálnym prístupom uspokojuje jeho rozmanité potreby a záujmy. Výchovno - vzdelávací program smeruje tak, aby deti boli schopné prejaviť svoju identitu, jedinečnosť, nezávislosť a kompetencie.
Naše učiteľky deťom  vštepujú základné hodnoty ľudského života a vytváraním podnetného prostredia sa starajú  o ich telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj. 

Vo vzťahu k rodine materská škola uznáva dominantnú rolu rodiny v rozvoji  dieťaťa a v spolupráci s rodinou sa usiluje o partnerstvo.
 

 počas ktorej deťom vštepovali a naďalej vštepujú základné hodnoty ľudského života, rôzne informácie, starajú sa každodenne o ich telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj. Vytváraním podnetného prostredia vedú deti k samostatnosti, rozvíjajú ich schopnosti aj nad rámec základnej výchovno - vzdelávacej činnosti tvorbou edukačných projektov a ostatnej mimoškolskej 

—————

Späť