Nový školský rok 2018/2019

27.09.2018 12:48

V školskom roku 2018/2019 bolo prijatých 234 detí, ktoré boli rozdelené do 10-tich tried.
Aj v tomto roku prebieha v MŠ krúžková činnosť: Aerobic- Bc.Jaroslava Krížiková
                                                                       Mažoretky- Bc.Jaroslava Krížiková
                                                                       Škôlkári z CVČ- Mgr. Renáta Kováčová
                                                                       Angličtina- Radka Vidiečanová


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť