OZNAM

28.06.2017 08:21

Oznamujeme rodičom, že počas školských prázdnin sa budú deti schádzať v materskej škole nasledovne:
JÚL- trieda číslo VII  (budova pod ZŠ)
AUGUST- trieda číslo I (budova pri zdravotnom stredisku)

Prosíme rodičov prihlásených detí, aby dodržiavali prevádzkovú dobu 6:00- 16:15 hod.
Deti sa schádzajú do 8:00 hod.
 

—————

Späť