Školský rok 2016/2017

14.09.2016 12:09

Rozdelenie detí do tried:

I.    trieda 21 detí -  Mgr. Monika Lajmonová, Jarmila Motýľová, Jana Olosová
II.   trieda 21 detí -  Júlia Burdelová, Magdaléna Vranová
III.  trieda 23 detí -  Alena Jarinová, Margita Tmáková
IV.  trieda 24 detí -  Helena Pajunková, Zuzana Štiptová
V.   trieda 24 detí -  Marta Jandurová, Mgr. Monika Simanová
VI.  trieda 23 detí -  Lýdia Žuffová, Lea Morgošová, Mgr.Lucia Gejdošová
VII. trieda 24 detí -  Mgr.Martina Kováčová, Bc.Martina Kožienková
VIII.trieda 25 detí -  Iveta Šálková, Mgr.Karin Žulková
IX.   trieda 21 detí -  Anna Garguláková, Katarína Zaťková
X.    trieda 18 detí -  Jana Kráľová, Irena Ondrejáková

—————

Späť