ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

18.02.2015 06:41

Oznamujeme rodičom, že prihlášky do MŠ budeme vydávať v čase od  2.3.2015 do 13.3.2015.  Žiadosti budú vydávať a vyplnené prijímať

riaditeľka MŠ riaditeľka MŠ Mgr.Monika Lajmonová, zástukyňa MŠ Lýdia Žuffová .

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ budú vydané do 29.5.2015.

PODMIENKY PRIJÍMAMIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prednostne sa do Mš prijímajú:

-deti,ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky,
-deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej povinnej dochádzky,
-deti staršie ako tri roky,
-deti, ktorým už  MŠ navštevuje súrodenec
-deti,ktoré majú trvalý pobyt v meste Tvrdošín

Prijímanie detí mladších ako tri roky je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnimočné.
Deti mladšie ako tri roky budú do MŠ prijaté v prípade zabezpečenia kapacitných podmienok.
 

—————

Späť