ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

10.03.2016 06:06

Oznamujeme rodičom,že žiadosti na predprimárne vzdelávanie detí (prihlášky) v MŠ Medvedzie 138, Tvrdošín budeme vydávať v čase
od 2.5. do 13.5. 2016.
Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ budú vydané do 27.5. 2016.

—————

Späť