Zápis detí do materskej školy

12.04.2018 12:35

Oznamujeme rodičom,že pdihlášky do MŠ Medvedzie 138 budeme vydávať v čase 
od 2.5.- do 11.5.2018.
Žiadosti dude vydávať a vyplnené prijímať riaditeľka školy Mgr.Monika Lajmonová,p. zástupkyňa Lýdia Žuffová, v X.triede p.učiteľky Jana Kráľová a Irena Ondrejáková.
Iní zamestnanci MŠ žiadosti rodičom nevydajú.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ budú vydané do 8.6.2018

—————

Späť