ZÁPIS DO 1.ročníka ZŠ Márie Medveckej

28.03.2017 14:33


Riaditeľstvo ZŠ Medvedzie, oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 4.a 5. apríla 2017 o 15:00 hodine v klubovni základnej školy. Na zápis treba priniesť kópiu rodného listu dieťaťa, písacie potreby a peniaze na zakúpenie pomôcok a zošitov do 1. ročníka / 29 /

—————

Späť