Vitajte na webe Materskej školy 138 na sídlisku Medvedzie v Tvrdošíne

Pravidelne Vás tu budeme informovať o všetkých novinkách, týkajúcich sa našej škôlky.

 

 

              Naša  Materská škôlka v novom šate


.

OZNAM

13.07.2022 22:20
OZNAM PRE RODIČOV   Prosíme rodičov detí , ktoré nastupujú v školskom roku 2022/2023 na predprimárne vzdelávanie /iba predškoláci/ a nepoberajú daňový bonus na dieťa aby to nahlásili do 1.8.2022 na mailovú adresu msmedvedzie@gmail.com alebo na t.č. 043/532 2798 od 8.00 do 11.00...

—————

Prevádzka MŠ počas prázdnin 2022

03.06.2022 13:36
            OZNAMUJEME RODIČOM,   že počas letných  prázdnin bude mať Materská škola Medvedzie 138, Tvrdošín nasledovnú prevádzku: V mesiaci  JÚL bude otvorená  MŠ Medvedzie 138, Tvrdošín - triedy č. I., II., III., IV., V.   V mesiaci...

—————

Rozhodnutia o prijatí do materskej školy

03.06.2022 11:58
OZNAMUJEME RODIČOM, že 21.06.2022 (utorok) o 15.00 hod.  je potrebné prísť do MŠ Medvedzie 138 -  trieda č. IX. - podpísať a prevziať rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.   Z dôvodu kapacity priestorov triedy prosíme...

—————

Zápis detí do MŠ

22.04.2022 12:12
Zápis detí do materskej školy MEDVEDZIE 138, TVRDOŠÍN   Riaditeľstvo MŠ Medvedzie 138, Tvrdošín oznamuje rodičom,   že žiadosti /prihlášky/ na predprimárne vzdelávanie  detí na školský rok 2022/2023 v MŠ Medvedzie 138, Tvrdošín sa budú vydávať osobne v čase od 02. 05. do...

—————

Darujte nám 2% dane z príjmu

17.03.2022 12:00
POMôŽTE NÁM: - skvalitniť výchovno-vzdelávací proces - Vynoviť a zkrášliť interier našej MŠ - zabezpečiť digitalizáciu tried - Získať nové učebné pomôcky,literatúru a odborný materiál pre deti aj pedagogických zamestnancov Ak ste sa rozhodli darovať 2% nášmu občianskemu združeniu CESTY PRE DETI,je...

—————

Darujte nám 2% dane z príjmu

17.03.2022 11:50
POMôŽTE NÁM: - skvalitniť výchovno-vzdelávací proces - Vynoviť a zkrášliť interier našej MŠ - zabezpečiť digitalizáciu tried - Získať nové učebné pomôcky,literatúru a odborný materiál pre deti aj pedagogických zamestnancov Ak ste sa rozhodli darovať 2% nášmu občianskemu združeniu CESTY PRE DETI,je...

—————

Uznesenie z rodičovského združenia

15.10.2021 12:01
MILÍ RODIČIA,   na základe odsúhlasenia rodičov na rodičovskom združení je potrebné:   -preštudovať školský poriadok /schválený bude od 02.11.2021/   -rešpektovať príchod do MŠ do 8.00 hod.   -uhradiť rodičovský príspevok 30 € na dieťa do 26.11.2021, po dohode...

—————

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2020/2021

15.10.2021 11:54
S p r á v a o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Medvedzie 138 , 02744  Tvrdošín za školský rok...

—————

Dotácia na školskú stravu, zmena od 1.9.2021

21.07.2021 11:45
  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na...

—————

OZNAM

28.05.2021 06:35
Oznamujeme rodičom, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Medvedzie 138 na školský rok 2021/2022 budeme vydávať 09.06.2021 /streda/ o 15.00 hod. v triede č. IX. Z kapacitných a hygienických dôvodov žiadame rodičov o účasť bez detí. Kolektív MŠ Medvedzie 138,...

—————Karneval 2015

/album/karneval-2015/sam-1878-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1879-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1880-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1881-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1882-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1883-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1884-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1885-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1886-jpg/

—————

/album/karneval-2015/sam-1887-jpg/

—————

—————


NOVÉ WC

/album/nove-wc/sam-1891-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1892-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1893-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1894-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1895-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1896-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1897-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1898-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1899-jpg/

—————

/album/nove-wc/sam-1900-jpg/

—————

—————


Rekonštrukcia v Krásnej Hôrke

/album/rekonstrukcia-v-krasnej-horke/a2015-05-06-06-12-27-jpg2/

—————

/album/rekonstrukcia-v-krasnej-horke/a2015-05-06-06-11-26-jpg2/

—————

/album/rekonstrukcia-v-krasnej-horke/a2015-05-06-06-10-30-1-jpg1/

—————

/album/rekonstrukcia-v-krasnej-horke/a2015-05-04-21-53-33-jpg3/

—————

—————


Kontaktujte nás

Novinky

Prevádzka MŠ počas prázdnin 2022

03.06.2022 12:28
            OZNAMUJEME RODIČOM,   že počas letných  prázdnin bude mať Materská škola Medvedzie 138, Tvrdošín nasledovnú prevádzku: V mesiaci  JÚL bude otvorená  MŠ Medvedzie 138, Tvrdošín - triedy č. I., II., III., IV., V.   V mesiaci...

—————

Vážení rodičia

16.12.2021 10:56
Riaditeľstvo MŠ Medvedzie 138,oznamuje, že vzhľadom k nízkemu počtu zapísaných detí a následne so súhlasom zriaďovateľa- mesto Tvrdošín-bude prevádzka v MŠ v termíne od 23.12.2021 do 7.1.2022 prerušená. Prevádzka v materskej škole začína 10.1.2022. Pokojné prežitie vianočných sviatkov vám praje...

—————

Vážení rodičia

16.12.2021 10:50
Riaditeľstvo MŠ Medvedzie 138,oznamuje,že v čase od 20.12.2021 do 22.12.2021 bude prevádzka MŠ zabezpečená nasledovne: Všetky zapísané deti z tried č. VI.,VII.,VIII.,IX.,X. sa schádzajú v pondelok 20.12.2021 v triede č. IX.

—————

OZNAM

27.10.2021 15:16
Oznamujeme, že so súhlasom zriaďovateľa-Mesto Tvrdošín-, bude dňa 29.10.2021(piatok), prerušená prevádzka MŠ.Prevádzka začína 2.novembra 2021. Ďakujeme za pochopenie

—————

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

08.10.2021 07:52
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič vyplní a potvrdí podpisom, ak dieťa nebolo v MŠ 3 viac po sebe nasledujúcich dní.(započítava sa aj sobota a nedeľa)  Vyhlásenie o bezpriznakovosti.docx (23999)

—————

Oznam!!!

11.01.2021 09:13
Oznamujeme rodičom nahlásených detí, že na základe sprísnených nariadení, môžu do MŠ odovzdať a vyzdvihnúť dieťa iba zákonní zástupcovia (rodičia) s potvrdením od zamestnávateľa, alebo splnomocnený súrodenec s negatívnym testom. Poplatok za MŠ sa od 01/21 zvyšuje na 15€. Uhradíte v deň nástupu...

—————

Vážení rodičia

21.12.2020 06:09
Riaditeľstvo MŠ Medvedzie 138, oznamuje rodičom,že so súhlasom zriaďovateľa- mesto Tvrdošín- bude prevádzka v materskej škole v termíne od 23.12.2020 do8.1.2021 prerušená. Prevádzka začína 11.1.2021 Pokojné prežitie vianočných sviatkov vám praje kolektív MŠ Medvedzie 138

—————

Oznam!!!

25.10.2020 18:23
Milí rodičia.Na základe potvrdenia ochorenia Covid- 19 u niektorých zanestnancov našej materskej školy,Vám oznamujeme, že Materská škola-Medvedzie 138 (celá MŠ), bude mať v dňoch od 26.10.2020 do 2.11.2020 PRERUŠENÚ PREVÁDZKU na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesta Tvrdošín.(začiname dňom...

—————

Oznam!!!

01.09.2020 19:30
Oznamujeme rodičom, že prevádzka Materskej školy je od 6:00 hod.- 16:00 hod. -rodič privedie dieťa do svojej triedy (nebude zberná trieda). -do šatne vchádza dieťa v doprovode len jednej osoby -rodič je povinný mať na tvári rúško a použiť...

—————

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ

11.06.2020 14:11
Oznamujeme rodičom,   že rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Medvedzie 138 na školský rok 2020/2021 budeme vydávať 22.06.2020 /pondelok/ o 15.00 hod. v triede č. IX.   Z kapacitných a hygienických dôvodov žiadame rodičov...

—————