Stravovanie

Vedúca Školskej jedálne: Mária Danková

Zamestnanci ŠJ: Margita Vajduľáková, , Anna Mensárová, Jana Žáková, Polák Igor, Lucká Viera,Marcela Jarošová

Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu (v rámci plnenia Národného programu boja proti obezite - NPPO), ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Berieme ohľad na stravovacie návyky z domu, či obmedzenia zo zdravotných dôvodov detí (alergie, diéty a pod.). Týždenný jedálny lístok je vystavený na informačných nástenkách vo vstupných chodbách k nahliadnutiu všetkým rodičom.Naša Mš je zapojená do školského mliečneho programu. Oznamujem rodičom, že od 1. 1. 2014 sa mení výška poplatku za stravné, podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 23/2013 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín nasledovne:

Poplatok:

celodenného stravného:    1,24 € 

poldenného stravného:      0,96 € 

stravné – len desiata:        0,28 € 

réžia:                                  0, 05€

Platbu stravného je potrebné realizovať cez účet:   VÚB  SK 71 0200 0000 0000 2823 3332

- trvalý príkaz na mesiac je 24,80- €

- platbu je potrebné zrealizovať k 15. dňu v mesiaci

- pri platbe internet banking je potrebné uviesť v správe meno svojho dieťaťa.