Novinky

Zápis detí do materskej školy

12.04.2018 12:35
Oznamujeme rodičom,že pdihlášky do MŠ Medvedzie 138 budeme vydávať v čase  od 2.5.- do 11.5.2018. Žiadosti dude vydávať a vyplnené prijímať riaditeľka školy Mgr.Monika Lajmonová,p. zástupkyňa Lýdia Žuffová, v X.triede p.učiteľky Jana Kráľová a Irena Ondrejáková. Iní zamestnanci MŠ žiadosti...

—————