Archív článkov

OZNAM

14.02.2018 14:43
Oznamujeme rodičom, že prihlášky do MŠ na školský rok 2018/2019 sa budú vydávať v mesiaci máj.

—————

Oznam-jarné prázdniny

14.02.2018 13:58
Oznamujeme rodičom detí X.triedy (Krásna Hôrka), že počas jarných prázdnin bude prerušená prevádzka tejto triedy. V prípade potreby je možné deti priviesť do MŠ-Medvedzie 138 ,do triedy čislo VII.

—————

MILÍ RODIČIA

13.10.2017 12:12
Na základe odsúhlasenia rodičov na rodičovskom združení uskutočnenom 5.10.2017, je potrebné: -preštudovať školský poriadok -uhradiť rodičovský príspevok 30 Eu na dieťa do 30.11.2017 -priniesť hygienické potreby -podpísať informatívny súhlas

—————

Nový školský rok 2017/2018

11.09.2017 12:01
Do našej 10-triednej materskej školy bolo v tomto školskom roku 2017/2018 prijatých 227 deti . O vaše ratolesti sa postará 22 pedagogických zamestnancov a 13 nepedagogických zamestnancov.      Naša materská škola sa snaží o všestranný rozvoj každého dieťaťa počas celého dňa a...

—————

Kalendár akcií

05.09.2017 18:33
Kalendár akcií.   -Pohybové aktivity- V zdravom tele ,zdravý duch -Deň chôdze- Deň Zeme -Eko- vychádzky -Šarkaniáda-Trojboj, Speváčik-Športová olympiáda v Mš ,Týždeň zdravia - -Besiedka pre starých rodičov -Vianočná besiedka - Deň otcov - Deň matiek - Výchovné koncerty- Dopravná výchova- Noc...

—————

OZNAM

28.06.2017 08:21
Oznamujeme rodičom, že počas školských prázdnin sa budú deti schádzať v materskej škole nasledovne: JÚL- trieda číslo VII  (budova pod ZŠ) AUGUST- trieda číslo I (budova pri zdravotnom stredisku) Prosíme rodičov prihlásených detí, aby dodržiavali prevádzkovú dobu 6:00- 16:15 hod. Deti sa...

—————

Všade platia pravidlá

20.06.2017 12:00
19.6.2017 sa na detskom ihrisku pred materskou školou rozozvučala ľudová hudba pod vedením Tibora Šándora, krorý je povolaním policajt. Zaujímavou a deťom primeranou formou vysvetlil pravidlá cestnej premávky a potrebu dodržiavať ich. Tiež spolu s kolegom- psovodom predviedli výcvik služobného...

—————

OZNAM

26.05.2017 14:43
Oznamujeme rodičom, 7.6.2017(streda) o 15:00 hod. je potrebné prísť do MŠ- Medvedzie 138-trieda č. IX - podpísať rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2017/2018. Z dôvodu kapacity priestorov triedy, prosíme rodičov zúčastniť sa bez detí. Tešíme sa na spoločné...

—————

Na ceste k hviezdam...

25.05.2017 14:41
 Dnes do materskej školy zavítalo mobilné planetárium. Zábavno-vzdelávacie programy Mobilného planetária sú určené pre deti od 3 rokov. Napríklad filmovú rozprávku „Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu“ s nami videli deti už v mnohých materských školách, takže sa nemusíte obávať, že by bol...

—————

Sokoliar medzi deťmi

16.05.2017 13:40
Sokoliar Ján Pacek z Považskej Bystrice   zo sokoliarskej skupiny Falconarii sa predstavil deťom s našimi i zahraničnými dravcami, sovami i dennými dravcami.  Nechýbala ani naša sovička, vraj najkrajšia na svete - plamienka driemavá ani kuvik obyčajný, výr skalný, belaňa tundrová,...

—————