Kalendár akcií

05.09.2017 18:33

Kalendár akcií.

 

-Pohybové aktivity- V zdravom tele ,zdravý duch -Deň chôdze- Deň Zeme -Eko- vychádzky -Šarkaniáda-Trojboj, Speváčik-Športová olympiáda v Mš ,Týždeň zdravia - -Besiedka pre starých rodičov -Vianočná besiedka - Deň otcov - Deň matiek - Výchovné koncerty- Dopravná výchova- Noc v škôlke- Rozlúčka s materskou školou- Koncoročný výlet

—————

Späť